You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Privacy Policy

Hoewel bij het maken van deze internetsite door Gemengde Zangvereniging `die Vaertsingers` de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Gemengde Zangvereniging `die Vaertsingers` is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Gemengde Zangvereniging `die Vaertsingers` draagt ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Gemengde Zangvereniging `die Vaertsingers` of zijn toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemengde Zangvereniging `die Vaertsingers`.

Onze website gebruikt cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Ook houden wij met deze cookies statistieken bij hoe vaak, en door wie, onze website wordt bezocht. Je IP adres wordt niet als zodanig opgeslagen. Als je geen prijs stelt dat je bezoek aan onze website wordt opgeslagen, kun je de 'do not track' optie in je webbrowser inschakelen. In dat geval respecteren wij deze keuze.

We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dit moet.

Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Zo maken we gebruik van het beveiligde https (SSL protocol) voor alle verkeer van- en naar onze website. Ook passen we de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden.

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens aan de onderzijde van de pagina.
Je hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- het laten corrigeren van fouten
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- intrekken van toestemming
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Als je vind dat we je niet op de juiste manier helpen, neem dan eerst contact met ons op. Kom je er niet aan uit dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

(c) 2021 - Die Vaertsingers
Website door: ATAPI Internet Applications